Українській спілка психотерапії та консультування

Українській спілка психотерапії та консультування

Illustration

Короткострокова
ресурс-орієнтована
терапія


короткостроковий метод психокорекції зрозумілий кожному

Що таке короткострокова ресурс-орієнтована терапія?

1. КРОТ – це розмова, що зцілює

Ресурс-орієнтований підхід відноситься до діалогових форм терапії. Іншими словами, РОП – розмова, що зцілює. 
Мова – це унікальний інструмент, завдяки якому людство розвивається, виживає, впливає, руйнує та зцілює.
Терапевт в ресурс-орієнтованому підході використовує спеціальні мовні інструменти, що впливають на свідоме та підсвідоме, що змінює систему цінностей клієнта, допомагає побачити необхідні ресурси, поглянути на проблему або на себе з іншої точки зору. 
Структура цілющої розмови має чіткий алгоритм і чітку послідовність. Ви завжди знаєте що сказати, або що спитати в наступному кроці. 
Впродовж розмови ви використовуєте спеціальні фрази, прийоми, питання та інші інструменти, що спрямовують свідомість людини до зцілення, або до рішення проблеми. 

2. КРОТ – це підхід, що фокусується на ресурсах та здібностях

Згідно з філософією КРОТ, будь-яка проблема існує тільки тому, що особистість не бачить або не має доступу до тих ресурсів, які можуть її вирішити. Майже все в світі потребує ресурс, щоб відбувався розвиток, зміни, щоб відчувати себе щасливим та впевненим. Як машина потребує паливо, щоб рухатись, так і люди потребують той чи інший ресурс. В ресурс-орієнтованому підході терапевт визначає який саме ресурс потрібен для позитивних змін і завдяки спеціальним методикам допомагає клієнту отримати до нього доступ та активно його застосовувати. 

3. КРОТ спирається на Теорію збереження ресурсів С. Хобфолла

Стівен Хобфолл ввів ідею про воронку втрат та воронку ресурсів. Ця теорія пояснює, чому багатший багатіє, а бідніший стає ще біднішим. Він довід, що коли людина починає втрачати ресурс, втрати будуть посилюватись. Наприклад, людина втрачає роботу, це призводить до того, що люди відчуває себе емоційно погано, що в свою чергу, може провокувати проблеми в родині, або інших сферах. Так само С.Хобфолл говорить про воронку ресурсів, коли ресурс накопичується, з'являється інший ресурс. Ресурси накопичуються. Завдання ресурс-орієнтованого підходу зупинити воронку втрат і перенаправити енергію в вороку надбань та ресурсів.

4. КРОТ підтримує ідею балансу

Важлива складова КРОТ - це ідея про баланс: внутрішньої та зовнішньої реальності, баланс життєвих сфер, баланс у сім'ї, у роботі, з метою. 

5. КРОТ повертає авторську впливову позицію

Психотерапевт досліджує, які якості, навички, здібності, переконання необхідно набути клієнту, щоб досягти мети або набути балансу. Тобто клієнт повертає собі авторську впливову позицію. Ще одна не менш важлива складова – це робота з ідентичністю клієнта. 

6. КРОТ використовує терапевтичні стосунки та теорію прив'язаності 

Як сказав Ірвін Ялом: «Людям потрібні люди, щоби виживати, і спочатку і потім. Ніхто не може подолати потреби в людському спілкуванні - ні вмираючий, ні вигнанець, ні цар...»
Важлива частина роботи КРОТ терапевта – вміння вибудовувати надійний контакт із клієнтом. Оскільки КРОТ надається важливе значення теорії прив'язаності. Терапевтичні стосунки не тільки є терапевтичними, але є моделлю для наслідування.   

7. КРОТ структурований метод

КРОТ відноситься до чітко структурованих, ефективних і короткострокових («економічних») технологій і добре інтегрується з іншими методами консультування.  

8. КРОТ підходить для більшості запитів

КРОТ дуже вдало працює з різними запитами: депресією, залежностями та звичками, парами, дитячо-батьківськими відносинами, тривожними розладами, психосоматикою, травмою та горем, з харчовими розладами. 

ПРОГРАМА КУРСА

 • Модуль 1. Ключові принципи КРОТ

  Ціль: на даному модулі ви вивчите головні принципи КРОТ та почнете практикувати в методі. Ви вже зможете вести консультації та інтегрувати КРОТ в свою практику.
  Програма модулю● Управління фокусом уваги та способи виходу в ресурсну позицію ● Принцип ресурс-орієнтованої мови. Як кажеш – так і думаєш, як думаєш, так і живеш● Теорія Ресурс-орієнтованості● Класифікація ресурсів з Хобфоллу ● Теорія збереження ресурсів ● Техніка «Інвентаризація ресурсів» ● Експертність клієнта та експертність терапевта ● Системні процеси в КРОТ ● Принцип малих кроків та зона найближчого розвитку за Виготським ● Робота з опором ● Вправа «Шкалюючі питання»● Винятки та унікальні епізоди ● Робота з минулим ● Перевірка на конструктивність та корисність● Вправа «Деконстукція переконань» ● Принцип «Відсутнє, але мається на увазі» та його цінність для процесу змін● Принцип реальностей та правила прояснення ● Моделі опису реальностей ● Здібності – потреби – цінності ● Техніка «Швидка робота з переживаннями, почуттями та симптомами»● Що таке Авторська позиція ● Вправа «Ландшафт Всередені – Ландшафт Зовні»● Баланси та крайнощі ● Ключові дисбаланси ● Здібності ● Соціальний ресурс у КРОТ ● Вправа «Група підтримки» ● Принцип зворотного зв'язку ● Модель роботи свідомості ● Як відбуваються зміни у клієнта ● Когнітивні спотворення ● Техніка «Робота з поясненнями»

 • Модуль 2. Техніки корекції

  Ціль: Після цього модуля ви зможете створювати такий контакт, завдяки якому створюватиме простору для зцілення. Коли контакт буде створено ви можете запускати процес терапії.
  Програма модулю:● Структура взаємодії із проблемою, із симптомом ● Як працює КРОТ ● Структура сесії ● Способи створення контакту ● Емпатичні техніки ● Навички слухання ● Навички фокусування ● Навички співчуття ● Навички ресурсування ● Навички конфронтації● Навички конфронтації ● Техніки позитивної мови ● Навички трансформації ● Психоедукація ● Метафора● Робота з частинами ● Екстерналізація● Письмові практики ● Валідація

 • Модуль 3. Глибинне зцілення

  Ціль: повторення всього вивченого матеріалу поглиблення знань відточувати навичку ресурс-орієнтованого мислення.
  Програма модуля:● Рівні роботи (глибини роботи) ● Техніки формування запиту ● Брюгге стиль ● Якщо проблем багато ● Техніки пошуку ресурсів ● Запитання про ресурси ● Мета-позиція ● Де ще шукати ресурси ● Екстерналізація ● Внутрішні конфлікти ● Техніки роботи з внутрішнім конфліктом ● Трипозиційний опис ● Домашні завдання ● Типи відносин клієнт-терапевт ● Якщо змін немає ● Завершення перебігу терапії

 • Модуль 4. Робота з депресією

  Цілі даного модуля: На цьому модулі ви вивчіть основні техніки та стратегії для терапії депресії. Ви дізнаєтесь, як визначити мішені терапії, планувати лікування на основі індивідуалізованої концептуалізації, встановлювати терапевтичні стосунки, вселяти надію. Ви навчитеся використовувати ефективні стратегії, щоб мотивувати клієнтів виконувати домашнє завдання, змінювати їхнє неадаптивне мислення та поведінки, оцінювати власний прогрес та запобігати рецидивам.
  Програма:Теоретична частина● Що таке депресія?● Ознаки та симптоми депресії● Скринінгові випробування на депресію● Класифікація депресивних станів● Депресія у дітей віком● Взаємодія депресивних партнерів
  Практична частина● Мішені роботи з депресією● Вправи та техніки короткострокової терапії● Алгоритми виходу із депресії● Бланки, протоколи, методики

 • Модуль 5. Терапія залежностей та звичок

  Цілі даного модуля:Робота із залежностями — затребуваний та складний напрямок у психотерапії. Залежність чи тенденції до них є у всіх. Куріння, кавоманія, переїдання, співзалежні відносини, соціальні мережі, серіали, ігроманія, шопінг, алкоголізм та наркоманія — це лише початок великого списку.
  Програма модуля:Теоретична частина● Що таке залежна поведінка?● Типологія адикцій● Етапи формування адикції● Щаблі адикції● Адиктивне встановлення● Феномен співзалежності● Відмінність КРОТ від традиційного підходу
  Практична частина● Лікування залежностей у КРОТ● Мотиваційне інтерв'ю● Модель лікування залежності: тригери, вигоди та інгібітори● Посилення особистісних якостей● Робота із соціальною сферою● Подолання рецидивів
  Прийоми та техніки● Техніка OARS (Весла)● Стратегії розмови● Як реагувати на опір● Вправа «Позитивний та негативний сценарій»● Техніка "9 кроків на волю"● Вправа «Переваги та недоліки»● Вправа "Моя мотивація"● 21 день змін● Вправа «Пускові механізми»● Вправа «Унікальний епізод»● Вправа «Новий вибір»● Вправа «Я говорю «Ні!!!»● Вправа «Перші кроки»● Техніка «Екстерналізація»● Вправи «Щоденник успіху»● Вправи «Мої сильні сторони»● Техніка «Коли підтримки»● Техніка «Визнання вкладу інших осіб у успіх»● Техніка «Швидка робота з переживаннями, почуттями та симптомами»● Медитація «Я вільний»● Вирішення проблем● Техніка «Дослідження прогресу»

 • Модуль 6. Терапія дитячо-батьківських відносин

  Цілі даного модуля:Терапія дитячо-батьківських відносин за допомогою КРОТ – ретельно підібраний комплекс діагностичних та корекційних заходів для гармонізації відносин між дітьми та батьками, а також корекції дезадаптивної поведінки як у дітей, так і у батьків.Дослідження показують високу ефективність КРОТ методів у поліпшенні добробуту дитини та покращення результатів функціонування сім'ї.
  Програма:Теоретична частина:● Види роботи з дітьми та батьками:● Інформаційний● Адаптаційний● Корекційний● Реабілітаційний● Системний
  Практична частина:● Структура інтерв'ю з батьком● Структура інтерв'ю з дитиною● Усвідомлення та відмова від підтримки та сприяння негативного симптому у дитини● Формування нової моделі поведінки у батька● Формування нової моделі поведінки у дитини● Робота із рецидивами● Правила підбиття підсумків● Методи навчання: вправи; робота у міні-групах; групова дискусія; рольові ігри

 • Модуль 7. Терапія страхів, тривоги, паніки та нав'язливих станів

  Цілі даного модуля: Робота з тривожно-фобічними розладами — затребуваний та складний напрямок у психотерапії. Страхи, тривога, паніка, нав'язливі думки та ритуали є у всіх тією чи іншою мірою.
  Програма модуля:Теоретична частина● Відмінність КРОТ з інших психологічних напрямів● Класифікація тривожних розладів та фобічних неврозів● Формування тривожно-фобічних розладів● Модель терапії страхів, тривоги, паніки, фобій та ін.
  Практична частина● Терапія агорафобії● Терапія панічного розладу● Терапія при обсесивно-компульсивний розлад● Терапія панічного розладу з агорафобією● Терапія іпохондричної фобії● Ефективність терапевтичного втручання● Економічність терапевтичного втручання

 • Модуль 8. Робота з психосоматикою

  Цілі даного модуля: зрозумієте як формується психосоматика; отримайте багатий та зрозумілий інструментарій для роботи; зрозумієте за рахунок чого і як відбувається лікування психосоматичних хвороб; можете спробувати у собі дивовижні лікування прямо під час навчання.
  Частина 1. Що таке психосоматика● Що таке Психосоматика: види та способи корекції● Психосоматози● Соматоформні розлади● Нозогенія● Соматогенії● 10 основних причин психосоматики● Ознаки психосоматичної людини● Вправа «Визнання»● Техніка «Розмова з тілом»● Лікувальне розслаблення: сценарій розслаблення для фізичного лікування
  ● Частина 2. Психосоматичний аналіз● Девіз психосоматики● Психосоматика – як форма неврозу● 4 головні питання для діагностики психосоматики● Як читати мову хвороби
  Частина 3. Вчимося розпізнавати свої емоції● Як визначати емоції, що застрягли в тілі● Вчимося читати емоції● Емоції, потреби та внутрішній конфлікт● Вправа «Почуття в тілі»
  Частина 4. Прибираємо причини хвороб● Як змінити мислення, що породжують внутрішній конфлікт.● Де знайти нові опори● Сформувати нову Внутрішню Робочу Модель (ВРМ)● Вправа «Мої переваги»● Вправа «Надійна прихильність»● Вправа «Пошук внутрішнього конфлікту»● Техніка «Повір у себе. Повір у своє тіло!»
  Частина 5. Запрограмувати одужання● Нейробіологія та психосоматика● Як запрограмувати одужання за допомогою навіювання та самонавіювання● Вправа «Активуємо одужання»● Медитація «Картина здоров'я»

 • Модуль 9. Робота з психічною травмою та горем

  Цілі даного модуля:У КРОТ стрес пацієнта під час конфронтації з травмуючими спогадами має бути мінімальним. Однак інтеграція та обробка травматичних переживань все ж таки мають бути досягнуті. Це призначено для того, щоб дозволити пацієнту впоратися з травматичними спогадами на ранньому етапі терапії.У КРОТ використовуються методи, за допомогою яких пацієнт може зберігати певну відстань від спогадів, що травмують, під час конфронтації, щоб знизити емоційний стрес. У той же час під час конфронтації особливо активізуються корисні та підтримуючі ідеї, які допомагають людині впоратися зі спогадами.Програма модуля:Теоретична частина● Стрес, що травмують ситуації, ПТСР, психотравма● Рівні психотравми● Рівні роботи на різних етапах прояву психотравми● Типи лікування: Жертва, Вижила, Людина, що живе повним життям● Що таке ПТСР● Види ПТСР● Симптоми ПТСР
  Практична частина● Правила для консультанта під час роботи з травмою● Вправа «Паперовий чоловічок»● Вправа "Як показати клієнту, що ми його розуміємо"● Питання, орієнтовані пошук ресурсу● Як не треба слухати клієнта? Помилки у роботі з травмою● 3 стратегії подолання і 3 стадії лікування● Техніки екстреної психологічної допомоги● Дихальна техніка для домашньої роботи клієнта● Вправа «Турбота себе»● Вправа на візуалізацію● Вправа «Найкраще можливе майбутнє»● Техніка «Домінування над проблемою»● Техніка "Усвідомлення своїх сильних якостей"● Вправа «Подолання»● Вправа "Речі, за які я вдячний"● Робота із почуттям провини● Вправа "Лютнева людина"● Вправа «Самопогладжування»● Вправа "Крок за кроком"● Домашні завдання клієнтам● Вправа «Пророцтва майбутнього»● Вправа "Підтримка"● Невдачі у терапії● Зворотній зв'язок клієнта● Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) та сім'я● Робота з горем● Прийняття смерті близької людини● Вираз і опрацювання всіх пригнічених емоцій, пов'язаних із втраченою людиною● Створення нових відносин із втраченою людиною● Створення позитивних уявлень пацієнта про своє майбутнє

 • Модуль 10.Терапія пар

  Цілі даного модуля:КРОТ у терапії пар – дає практичні навички роботи з парами, сімейними конфліктами, ситуаціями розлучення, зради та іншими сімейними кризами.Ви знайдете тут доступний теоретичний матеріал, і практичний посібник, зрозумілий та зручний у використанні;отримайте конкретні підказки, що і як робити у різних ситуаціях;Ви зможете тренуватись у вдосконаленні нових навичок консультування пар, виконуючи запропоновані вправи;особисто для себе: новими очима подивіться один на одного, знайдете нові приводи, щоб захоплюватися один одним, відкриєте для себе цілий новий всесвіт любові.
  Програма модуля:Теоретична частина● Теорія прихильності Джона Боулбі● Стадії парних стосунків● Нормативні сімейні кризи● Ненормативні сімейні кризи● Причини криз у парі● Стабілізатори сім'ї у моменти криз● Теорія конфліктів у парі
  Практична частина● Короткострокова сімейна медіація● Середньострокова робота з парою
  Етап 1. Скарга – бажання – запит:
  Збір даних
  Аналіз відносин у парі
  Вправа «Якби…»
  Техніка "Щастя"
  Етап 2. Вирішуємо конфлікт у парі:
  Вправа "АНАЛІЗ конфліктної ситуації"
  Вправа «Зцілення конфлікту»
  Вправа «Обмін ролями»
  Етап 3. Усунення фокусу з проблеми на результат. Виявлення ресурсів у парі:
  Арт-техніка «Обмін дарами»
  Арт-техніка «Образ конфлікту»
  Я вдячний тобі за….
  Етап 4. Нові форми контакту та поведінки:
  Вправа «Тілесний контакт»
  Вправа «Генератор нової поведінки у парі»

  Ревнощі в парі:
  Види ревнощів
  Причини ревнощів
  4 кроки подолати ревнощі

  Зради:
  Види зрад
  Питання, орієнтовані пошук ресурсу для ситуацій зради.
  Робота зі зрадою

  Розлучення:
  Сім стадій розлучення за А. Маслоу
  Консультування у ситуації розлучення

  Емоційна залежність:
  Вправа «Намалюй коло»
  Вправа «Розрив емоційних зав'язків із агресором»
  33 чарівні питання, щоб налагодити стосунки в парі

 • Модуль 11. Випускний іспит 

  Робота з булімією, анорексією та розладами харчової поведінки
  Цілі даного модуля:
  На завершення навчання проходить випускний іспит. Мета якого закріпити всі знання що були здобуті в результаті навчання.
  Випускний іспит: Розробка протоколів терапевтичного втручання
  Від загальної моделі короткострокової терапії до специфічних протоколів терапевтичного втручання
  Критерії оцінки результатів: Ефективність та економічність терапевтичної моделі.

  ● Програма модуля:● Визначення проблеми у контексті КРОТ● Діагностична класифікація розладів харчування● Нервова анорексія● Нервова булімія● Інші порушення харчової поведінки● Види втручань при РХП● Основні результати досліджень
  Модуль дає можливість як досягати запланованих цілей, а й проводити оцінку проміжних результатів, що дозволяє терапевту коригувати втручання під час роботи, вносячи необхідні та передбачені зміни у свої дії кожному конкретному випадку.

Як відбувається навчання

На вас чекає:

● онлайн-курс та відеозаписи;
● загальна закрита група учасників;
● бланки методик, література, статті;
● шаблони домашніх завдань для клієнтів;
● індивідуальна підтримка весь курс навчання (група, пошта, особисті повідомлення).

Упор у навчанні буде зроблено на практичну частину, учасники навчання спробують себе в позиціях консультанта та консультованого, щоб мати можливість відразу почати використовувати отримані навички у своїй практиці. 

Illustration

Сертифікат слухача 


Після завершення кожного модуля видається сертифікат «Української спільноти психотерапії та консультування» (УСПК) про проходження даного модуля у методі «Ресурс-орієнтована терапія».

Illustration

Сертифікація


На завершення програми видається сертифікат «Української спільноти психотерапії та консультування» (УСПК) про проходження цієї програми з отриманням звання Консультанта у методі «Ресурс-орієнтована терапія».

Організаційна інформація

Вартість: Більше ніж тиждень до модулю3800 грн - за один модуль38 000 грн - за увесь курс (модуль у подарунок)
Менше ніж тиждень до модулю4500 грн. - за один модуль
Оплата на р/р: ФОП Федоров Артем Іванович IBAN: UA613220010000026007320040362 ІПН/ЄДРПОУ: 3026810559 Акціонерне товариство: УНІВЕРСАЛ БАНК МФО: 322001 ЄДРПОУ Банку: 21133352Призначення: за семінар
Після оплати, надійшліть скрінТел.: +380672557921 (вайбер, телеграм)

Дати: дивіться розклад
Місто та час: субота та неділя, раз на місяць, з 10.00 до 17.30 за Києвом. 
Дати та час можуть змінюватись. Слідкуйте за розкладом!!!
Реєструватися можна тут або за телефоном: +380672557921 (вайбер, телеграм)
або заповніть форму

Реєстрація

Thank you!

We will contact you shortly

Can't send form.

Please try again later.

Made with